Nyhedsbrev Presse Links Kalender

Artikler og publikationer

kort Viborg

kort Viborg

På denne side finder du artikler og publikationer skrevet af museets medarbejdere.
Artiklerne har fokus på nogle af de centrale forskningsområder Viborg Museum
har valgt at arbejde med.

Kærgård ved Daugbjerg
Bebyggelse med værkstedsområde fra yngre jernalder
Af Kamilla Fiedler Terkildsen (Viborg Museum) med biddrag af Marianne Høyem Andreasen (Naturvidenskabelig afdeling Moesgård) i KUML 2014
Læs artikelen: Klik her >>

En stendyngegrav ved Kvorning
Fund, kontekst og betydning
Af Niels Nørkjær Johannsen (Aarhus Universitet) & Mikkel Kieldsen (Viborg Museum) i KUML 2014
Læs artikelen: Klik her >>

With a hawk on the hand

The 11th-century of the nobility by Viborg Søndersø. Af: Jesper Hjermind,Viborg 
i Lübeck under Hanseraum beiträuge zu Archäologie und Kulturgeschichte
Festschrift für Manfred Gläser
Læs artikelen: Klik her >>

Projekt: Yngre bronzealders kulturlandskab
I årene 2010-2016 afholder Viborg Museum i samarbejde med Holstebro Museum syv seminarer om yngre bronzealders kulturlandskab.
De første fire seminarer om hhv. "Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab", ”Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab”, ”Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” og ”Kosmologien i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” er afholdt på skift på Viborg Museum og Holstebro Museum i 2010-2013. Herfra foreligger vol. 1-3 af de syv planlagte seminarrapporter. Seminarrapporterne kan købes for 60 kr. stk. (+forsendelse) ved henvendelse til Viborg Museum: vibmus@viborg.dk

Fra vol. 1-3 kan du her læse i alt fire artikler skrevet af Martin Mikkelsen, der er museumsin-spektør på Viborg Museum:
"Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab - fra periferi til centrum?" I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011.
Læs artiklen: Klik her >>

"Bronzesværdet fra Rødding i det lokale kulturlandskab." I: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, 2011.
Læs artiklen: Klik her >>

"Dobbeltgårde" i yngre bronzealder." I: Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 2, 2012.
Læs artiklen: Klik her >>

"Rituelle anlæg og højgravpladser i relation til yngre bronzealders dødekult." I: Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, 2013.
Læs artiklen: Klik her >>

De fem Halder - Kan man kigge gennem jorden?
Rapport om ikke-destruktive arkæologiske undersøgelser i 2010. Af Lars Agersnap Larsen & Jesper Hjermind
Læs rapporten: Klik her >>

Med Gunner på visitats i Viborg
Uddrag af: "Gunner - Bisp i Viborg 1222-1251". Hjermind, Jesper & Kristian Melgaard (red.) 2010.
Skrevet af Jesper Hjermind.
Læs mere om projektet: Klik her >>

De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer:
Introduktionen til: ”De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer" fra 2008.
Læs introduktionen her: Klik her >>

Udvalgt artikel af Jesper Hjermind: ”Theatrum Urbis Vibergensis 1000–1150” s. 181 – s. 193. i: ” De første 200 årene- – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer"
Læs artiklen: Klik her >>


Projekt: Viborg i begyndelsen af 11. Århundrede: Søndersø 2001
En fremlæggelse af arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser af vandmættede kulturlag ved Viborg Søndersø. Skrevet af Mette Iversen, Jesper Hjermind og David Robinson.
Læs mere om projektet: Klik her >>

Gravhøje i Viborg Amt
Pjece udgivet under "Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd", som hørte under det tidligere Viborg Amt. Pjecen blev udgivet i 2004 i samarbejde med Thisted Museum.
Læs pjecen: Klik her >>

 


Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »Entrépriser
Voksne: 40 kr
Børn under 18: Gratis
Grupper (mindst 10): 30 kr