Nyhedsbrev Presse Links Kalender

Kulturhistoriske rapporter

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, samt sætter resultatet ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Rapporten skal som udgangspunkt være udarbejdet senest et år efter afslutningen af den sidste arkæologiske undersøgelse på det berørte areal.

På kortet herunder er markeret placeringen af udgravningerne, der ligger til grund for rapporterne. Ved hver markering findes aktivt link til den enkelte kulturhistoriske rapport.

 


Nedenstående liste over kulturhistoriske rapporter opdateres løbende efterhånden som
nye rapporter foreligger.

1 Båndruplund - en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder

2 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

3 Brokbakken - en samlingsplads fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

4 Lynderup SV - et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og ældre bronzealder

5 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

6 Klejtrup Syd - en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder

7 Krogen, Aidt - gravplads, huse, kirke og agersystemer fra jernalder og middelalder

9 Stenshede - en gravhøj og andre fund fra yndgre stenalder

10 Ørum Sportsplads, Ørum - et aktivitetsområde fra ældre jernalder

11 Sundstrup Øst - en boplads fra yngre stenalder

12 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

13 Løvel Syd - bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og ældre germansk jernalder

15 Liseborg - et forsvarsværk fra tidlig førromersk jernalder

16 Lindum Syd - langhus fra middelalderen

17 Søhuset - på kanten af middelalderbyen

18 Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravplads fra tidlig jernalder

19 Tindbækvej 25 - gravhøj fra enkeltgravskultur

20 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

21 Løgstrup Sø - en boplads fra yngre jernalder - aktivitetsspor fra yngre bronzealder

23 Ridder Munks Vej - en gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder

24 Rødding SV - bebyggelse fra bronzealder og ældre førromersk jernalder

25 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

26 Gl. Asmild & Spangsdal II, område H - gårdsanlæg fra middelalder og nyere tid

27 Bjerring Hede - bopladser og gravplads fra ældre jernalder

28 Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid

29 Stenshede Syd - gravhøj fra enkeltgravskultur - bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder

30 Hjortdalgård - en boplads fra ældre jernalder

31 Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder

32 Rådmandshus - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på
Viborg Vestermark

33 Højlund Spangsdal I - landsby fra yngre jernalder

34 Rugballegård - brandgrave og boplads fra ældre førromersk (550-300 f.Kr.) jernalder

35 Kokær Høj - bebyggelse fra jernalder

36 Birgittelyst Syd - boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb fra historsik tid

37 Ørum Industrivej - boplads fra yngre bronzealder og førromersk jernalder

38 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

40 Toftumvej, Mønsted - jættestuetomt fra yngre stenalder samt boplads fra romersk jernalder

41 Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

42 Hørup - bebyggelse fra ældre og yngre jernalder 

43 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 

44 Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

45 Neder Hallum - bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid 

46 Løgstrup Nord - bebyggelse fra yngre stenalder til førromersk jernalder

47 Haugårdvej 17 - en bebyggelse fra yngre bronzealder

48 Ørndrup Vest - aktivitetsspor fra yngre stenalder -byggelse fra yngre bronzealder og ældre jernalder -grøftanlæg fra yngre jernalder eller historisk tid

49 Skals Nord - bebyggelse fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

50 Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark

51 Hjarbækvej - en lille samlingsplads fra yngre bronzealder

52 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 

53 Troelstrup - bebyggelse fra ældre jernalder

54 Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen  

55 Toftum - bebyggelse fra ældre jernalder

56 Hvolris Skovbakke v. Hvolris Jernalderlandsby - bopladsspor og urnegrav fra y. bronzealder og æ. jernalder

57 Låstrupbakken - bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder

58 Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder 

59 Liseborg Høje II - små treskibede huse fra yngre stenalder?

60 Korsbakken - bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

61 Domdalsgård - gravplads fra ældre romersk jernalder - landsby fra ældre og yngre germansk jernalder

62 Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen

63 Kærgård, Daugbjerg - en landsby med tekstilproduktion fra yngre jernalder

64 Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

65 Abildal - en boplads fra sen yngre stenalder, samt brandgrave fra yngre bronzealder

66 Mammen Søndervang - bebyggelse og aktivitetsområde fra yngre bronzealder

67 Kvorning 9a - boplads fra yngre bronzealder - gravplads og bebyggelse fra yngre romersk jernalder

68 Hulbæltet ved Liseborg - nye resultater

69 Selli Ager, Aidt - En urengrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid

70 Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder

71 Rishøjen - bebyggelse fra yngre stenalder og bebyggelse og gravplads fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt tre grave i én måske fra yngre jernalder

72 Hjultorvet - begravelser og kirkegårdshegn fra Sct. Mathias kirkegård i Viborg

73 Asmild Klostervej - bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre middelalder samt aktivitetsspor fra tidlig yngre stenalder

74 Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder 

75 Spangsbjerg - en landsby fra yngre jernalder

76 Linjearkæologi på et naturgasprojekt 

77 Vammen - bebyggelse fra vikingetid/tidlig middelalder

78 Spangsdal II-etape IV - Flere faser af et gårdsanlæg i Gl. Asmild fra middelalder/renæssance frem til 1800-tallet

79 Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

80 Arkæologi i lange linjer - 92 km arkæologi; 73 fortællinger; 5000 års historie

81 Stanghedevej 13 - bebyggelse fra yngre jernalder

82 Asmild Mark SV - bebyggelse fra bronzealderen

83 Vestre Skivevej, Kobberup - bebyggelse fra yngre jernalder

84 Gullev - Bøgeskov. Bopladsfund fra stenalder, bronzealder og jernalder

85 Sct. Ibs Gade 41 - en stenkælder fra middelalder til 1700-tallet

86 Låstrupbakken II - bebyggelse fra yngre bronzealder og tidlig ældre jernalder 

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »