Nyhedsbrev Presse Links Kalender

VIBORG MUSEUMSFORENING

Viborg Museumsforening er en selvstændig forening med tilknytning til Viborg Museum. Foreningen har eksisteret siden 2000, og har en trofast medlemsskare på ca. 450 personer.

Foreningen udgiver hvert år "Viborg Bogen" i samarbejde med museet. Som medlem kan man melde sig frivillig til at hjælpe ved arrangementer f. eks. Juleweekenden og Kultur i haven.

Medlemsfordele
• Gratis adgang til Viborg Museum og E Bindstouw
• Invitation til særudstilling på Viborg Museum
• Kulturaftener på Viborg Museum
• Gratis årsbog "Viborg Bogen" fra Viborg Museum. Bogen afhentes på museet
• Guidede ture til historiske lokaliteter
• Fælles busture til udstillinger på museer rundt i landet


Kontingent
Et personligt medlemskab koster kr. 150,- årligt
Et husstandsmedlemskab koster kr. 200,- årligt

Bestyrelsen for Viborg Museumsforening
Formand: Lars Pilegaard
Kasserer: Vibeke Liboriussen
Sekretær: Solveig Holm-Jensen
Øvrige: Birthe Hedegaard Larsen, Inger Mikkelsen


Tilmelding sker ved at udfylde formularen her til højre, samt ved indbetaling på Viborgegnens Museumsforenings konto i Nordea: Reg.nr.: 9255 Kontonr.: 0725833326 enten via netbank eller i museumsbutikken.
OBS! Husk at oplyse navn og adresse ved indbetalingen.

 

    

Tilmelding til Viborg Museumsforening

* skal udfyldes

 

 

DET SKER I MUSEUMSFORENINGEN    

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER

BUSTUR TIL FLYVESTATION KARUP

NB. Kun for Viborg Museumsforening
Max 40 deltagere

Tirsdag i skolernes efterårsferie ar­rangerer vi igen tur til flyvestationen, og denne gang starter vi med besøg i hangaren med de sidste 2 flyvedygtige Draken maskiner.

Derefter ser vi på stationens tre for­skellige helikoptere besøger museet, hvor vi i år har reserveret en time ekstra og hvis vejret tillader det, kører vi på hjemturen omkring den tyske kirkegård i Grove, der modsat kirkegården i Kølvrå blev etableret allerede under krigen.

Turen starter klokken 9.30 fra Ting­hallen i Viborg med forventet hjemkomst midt på eftermiddagen ca. kl. 16.00. Det er ikke muligt at få noget serveret på stationen, så tag eventuelt selv lidt for­plejning med. Da vi ikke har en sponsor i år, koster turen kr. 50,- pr. person, der betales kontant ved påstigning helt med aftalt beløb.

KL. 9.30 - 16.00

TILMELDING - senest  den 7. oktober.

Viborg Museum
Tlf.: 8787 3810

NB. Telefontid mellem kl. 13.00 - 16.00


   

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER

BOGUDGIVELSE OG FÆLLESSPISNING

NB. Kun for Viborg Museumsforening

Max. 40 deltagere

Kom til bogudgivelse af Viborg Bogen 2015, mød forfatterne og hør præsenta­tion af nogle af artiklerne. Igen i år kan medlemmer af Viborg Museumsforening komme til spisning kl. 17.00 - inden præ­sentationen af bogen. Prisen for at del­tage i spisningen er kr. 125,- pr. kuvert. Spisningen skal være afsluttet i så god tid, at vi kan få ryddet foredragssalen for borde, før dørene åbnes for medlemmer, der har valgt ikke at deltaget i spisnin­gen. Efter forfatternes præsentation af bogen, er der udlevering af bøger til de fremmødte medlemmer.

KL. 19.00

STED Viborg Museum

TILMELDING - senest den 17. november

Viborg Museum

Tlf.: 8787 3810

NB. Telefontid mellem kl. 13.00 - 16.00


   

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR 2016

GENERALFORSAMLING

VIBORG MUSEUMSFORENING

NB. Kun for Viborg Museumsforening

Indkaldelse med dagsorden udsendes i begyndelsen af januar, og samtidig vil medlemskortene være klar til afhentning ved museets kustode.

KL. 19.00

STED Foredragssalen Viborg Museum


   

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »Entrépriser
Voksne: 40 kr
Børn under 18: Gratis
Grupper (mindst 10): 30 kr