Nyhedsbrev Presse Links Kalender

PRESSEMEDDELSE FRA VIBORG MUSEUM

Muldvarpologi-opfinderen

Jesper Hjermind, middelalderarkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum, har opfundet en helt ny arkæologisk metode, muldvarpologi, hvor han er fri for selv at grave og få jord under neglene.

Den beskidte del af arbejdet har han nemlig fundet små hjælpere til. Det er muldvarpe: Elsket af Jesper Hjermind, fordi de er dygtige til at grave og efterlader græsplænen toppet med muldvarpeskud, der skabes, når muldvarpene skal rydde jorden af vejen fra deres gange 10-40 cm under overfladen.

”Når man som arkæolog er ude for at kigge på et borganlæg, ser man altid på, hvad der ligger i jorden i muldvarpeskuddene. Der kan være tegl, der stammer fra en bygning, en mønt eller potteskår. Så jeg tænkte, at hvis man kunne sætte muldvarpeskuddene i system, kunne man bl.a. ud fra, hvor meget tegl, der er i skuddene, indkredse, hvor bygningerne lå. Det ville give et praj om, hvor man i givet fald skulle lave sin udgravning,” siger Jesper Hjermind.

Muldvarpologien, som han logisk nok har opkaldt sin forskningsmetode, afprøver Viborg Museums bl.a. i forbindelse med projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.


Muldvarpologien afprøves ved borgstedet Niels Bugges Hald syd for Viborg

Jesper Hjermind afprøver metoden ved Niels Bugges Hald syd for Viborg. Her bruger de et sold – betegnelsen for en arkæologisk sigte – en skovl, tre målebånd, poser til fund, en spand med litermål og mærkater til at markere hullerne med.

Han sætter først de tre målebånd op efter tre i forvejen GPS opmålte fikspunkter eller pæle, så han derudfra kan optegne muldvarpeskuddenes placering på voldstedet. Dernæst udvælger han et skud og fylder alt jorden fra skuddet op i spanden med litermål.

Tesen er så, at han ved at kende den samlede vægtfylde, kan regne ud, hvor stor en koncentration af f.eks. tegl, der er i jorden. Jo mere tegl, jo tættere på en bygning.

Derefter solder han jorden, så fundene kommer til syne. Hvis han finder tegl, lægger han den i en pose og markerer posen med hullets nummer, hvorefter han opfører det hele i et skema. Flere amatørarkæologer hjælper til med undersøgelserne.   

 

Det virker

Resultaterne af muldvarpologien og forskellige geofysiske undersøgelser har dannet basis for udpegningen af de mest lovende områder for de arkæologiske undersøgelser på borgstedet Niels Bugges Hald. Her har Viborg Museum i regi af Projektet Middelalderborge i Midtjylland i efteråret 2014 og vinteren 2015 gennemført arkæologiske undersøgelser. Herved fandtes rester af en knap 90 m2 stor bygning med op til 1-1,5 m. brede fundamenter - ganske som flere af de muldvarpologien og geofysiske undersøgelser tydeligt havde vist.

Det er altså muligt at finde markante og store bygningslevn med store stenfundamenter på denne måde. I samme åndedrag skal det dog pointeres, at metoderne ikke afslører alt, mindre objekter og bygningsspor gemmer sig i en grå tåge på planerne. Derfor er ingen af metoderne nogen afløsning for en traditionel udgravning med gravemaskine og skovl, men metoderne har vist sig meget relevant i planlægningen af undersøgelser på fredede borgsteder med store og tykke mure. 

Mere information kontakt:

Jesper Hjermind
jeh@viborg.dk
tel.: 87 87 38 02

Se mere om projektet her:

Middelalderborger i Region Midtjylland

De Fem Halder

Mere om ikke-destruktive undersøgelser på Hald.
Læs her 

Geofysiske målemetoder anvendt på De Fem Halder

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi. 2010
Læs her

 

 

 

 

Her er amatørarkæologerne i færd med at udføre mulvarpologi. 

 

 

 

 

MEDIEOMTALE 

Politikken d. 2 marts 2015 
Camilla Stockmann
Fra skadedyr til arkæolog: Muldvarp i samfundstjeneste
Læs artiklen her

DR TV-AVISEN - Udgravning hjælper arkæologerne, sendt d. 2. marts 2015 kl. 18.30
Se indslaget her

P4 Eftermiddag
Indslag om muldvarpologi, sendt d. 2. marts 2015 kl. 17.45
ca. 2.40 inde i programmet
Hør indslaget her 

BBC News
Denmark: Moles help dig at archaeological site
Læs artiklen her 

 

Viborg Museum på Facebook

 

Viborg Museum
Hjultorvet 4
8800 Viborg
Tlf.: 8787 3838

mail: vibmus@viborg.dk

Åbningstider:
Åbningstider Sommer »
Åbningstider Vinter »
Åbningstider Ferie »Entrépriser
Voksne: 40 kr
Børn under 18: Gratis
Grupper (mindst 10): 30 kr