Hvorfor er det en god idé for ægtefæller at oprette testamente?

Hvis du er gift og I tror, at testamentet derfor er overflødigt for jer, så kan I godt tro om igen. Der er nemlig mange grunde til, at alle ægtefæller bør oprette testamente. Ægtefæller arver som udgangspunkt kun 50% efter hinanden, hvis de har børn, og de sidste 50% tilfalder dermed børnene. Det er en situation, som de færreste ægtefæller ønsker, men det er ikke desto mindre udgangspunktet efter arvelovgivningen.

Er der ikke noget, der hedder uskiftet bo?

Jo – du har hørt rigtigt, for der er nemlig også noget, der betegnes ”uskiftet bo”, og som kan være relevant for ægtefæller, der ikke har oprettet testamente. Ved uskiftet bo overtager man sin afdøde ægtefælles formue, og når først den sidste ægtefælle er gået bort, vil arven blive fordelt ud til børnene. Uskiftet bo skal og bør dog fortsat anses som en nødløsning for de ægtefæller, der endnu ikke fik oprettet testamente i tide. Det er derfor en god idé at tage kontakt til en jurist til at skrive jeres testamente.

Derfor er testamente bedre end uskiftet bo:

I testamentet kan I bestemme, at I vil arve op til 7/8 efter hinanden, hvilket svarer til, at den længstlevende ægtefælle gennemsnitligt kan stå tilbage med 15/16 af den samlede formue – endda 31/32, hvis testamentet kombineres med en ægtepagt. I kan altså næsten stille den længstlevende ægtefælle med lige så mange midler, som hvis denne skulle sidde i uskiftet bo. I undgår dermed fuldstændigt de ulemper, som er forbundet med uskiftet bo.

Hvilke ulemper er forbundet med uskiftet bo?

De største ulemper ved at sidde i uskiftet bo er bl.a., at man ikke kan blive gift igen uden at skifte boet og dermed aflevere halvdelen af den afdødes midler til dennes livsarvinger. Man kan desuden ikke frit bruge de midler, man sidder i uskiftet bo med, og arvingerne kan rette henvendelse til skifteretten, hvis de mener, at der sker misbrug af det uskiftede bos midler.

Der kan desuden være skattemæssige fordele ved at skifte boet med det samme. Hvis den førsteafdøde ægtefælle har børn fra tidligere forhold, kan man kun sidde i uskiftet bo, hvis arvingerne samtykker hertil – hvilket betyder, at deres arv ”udskydes” med risiko for, at der til dén tid måtte være mindre at arve.

Derudover er det ofte ønskeligt for den længstlevende ægtefælle at få boet ”ud af verden” med arvingerne, så boet ikke ”står som uafsluttet”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *