Visualisering af hverdagens aktiviteter

Visualisering af hverdagens aktiviteter med piktogrammer er en smart og praktisk måde at engagere dit barn på. Det skaber et hurtigt og visuelt indblik i jeres hverdag. De er lette at afkode, og på den måde vil barnet ikke være i tvivl om, hvad der skal ske i løbet af dagen. At det er visuelle billeder prikker til det, barnet kender fra leg, og på den måde skaber du de bedste rammer og forudsætninger for dit barn til at deltage og vise interesse for dagligdagens gøremål, opgaver og planer.

Du giver dit barn en chance for at kunne følge med

Faktisk giver du også dit barn en chance for overhovedet at kunne følge med. Måske du har helt styr på, hvad der skal ske, men det ved dit barn nødvendigvis ikke noget om. Hør nytter det måske heller ikke så meget at fortælle det til dit barn, for den information erstattes hurtigt af tanker om den næste leg. Når dit barn har mulighed for selv at følge med, vil det også i langt højere grad engagere barnet. Du kan endda opleve et barn, der udviser nysgerrighed efter, hvad der er af gøremål på tavlen, og selv kommer og gør opmærksom på det og tager initiativ til at gennemføre det.

De daglige opgaver kan blive lettere og hyggeligere

Det er altså en måde, hvor du kan gøre de daglige opgaver, hvor der måske er flere iblandt, til noget, der er hyggeligt og spændende. Og så bliver de pludseligt lette, fordi det handler om for barnet at kunne fjerne billedet fra tavlen, når opgaven er gennemført. Det kan give den samme tilfredsstillende følelse hos barnet, som når barnet opnår gevinster eller præmier i lege og spil.

Du kan anvende det sammen med dit barn, så det bliver et fællesprojekt

Du kan også gå helt ned i børnehøjde og anvende tavlen sammen med dit barn. Så bliver det et fællesprojekt, hvor I sammen tjekker hver morgen, hvad der skal ske i løbet af dagen. Dette kan engagere barnet endnu mere, når I er sammen om det. Det betyder ikke, at de opgaver, der måtte være, skal udføres sammen, for det er netop det, dit barn skal lære; at der er opgaver at få ordnet i løbet af en dag. Men her kan det gøre meget for barnet, hvis I fx sammen starter dagen med at se på, hvad der mon er af opgaver, hvorefter barnet har helt styr på, hvad der skal gøres.

Det bliver grundlæggende en spændende leg

Helt grundlæggende er sådan en tavle med de visuelle elementer ligesom et spil. Men dit barn lærer, samtidig med at det har oplevelsen af spændende leg. Og det er denne kombination, der er ganske unik. For det er netop ved leg, at børn leger bedst, og her vil dit barn også blive opmærksom på alle de opgaver, det klarer undervejs, samtidig med at det opleves som sjovt. Det er egenskaber, barnet har mulighed for at overføre til senere i livet, når de oplever den glidende overgang mellem opgaver og generelt ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *