“Grønne” museer er fremtiden

Museumsbranchen står ved en skillevej. I de seneste år har der været et øget fokus på museers og andre kulturinstitutioners miljøpåvirkning.

I takt med at bevidstheden om klimakrisen vokser, bliver det stadig mere klart, at museerne må gøre deres del for at reducere deres CO2-fodaftryk. Det betyder, at de skal foretage ændringer i den måde, de arbejder på i det daglige, lige fra den måde, de opvarmer og køler deres bygninger på, til de materialer, de bruger i udstillingerne. Det betyder også, at de skal genoverveje den måde, de erhverver og plejer deres samlinger på.

Den gode nyhed er, at mange museer allerede er i gang med at tage skridt i den rigtige retning. Flere og flere museer indarbejder bæredygtig praksis i deres drift. Og efterhånden som museumsbranchen bevæger sig mod en mere bæredygtig fremtid, er det vigtigt at huske, at bæredygtighed ikke kun handler om at være miljøvenlig, men også om at være økonomisk og socialt ansvarlig.

Bæredygtige museer bidrager til at spare på energi og ressourcer. Dette omfatter alt fra brug af energieffektive pærer til genbrug af udstillingsmaterialer. Ved at spare på energi og ressourcer kan museerne spare penge, som kan bruges til at finansiere andre vigtige initiativer.

Bæredygtige museer bidrager til at reducere forurening og drivhusgasemissioner. Det er ikke kun vigtigt for miljøet, men også for folkesundheden. Reduktion af forurening kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten og reducere luftvejssygdomme.

Bæredygtige museer kan være uddannelsesmæssige ledere i deres lokalsamfund. Ved at indarbejde bæredygtige metoder i deres drift kan museerne være et eksempel for andre virksomheder og organisationer. De kan også bruge deres udstillinger og offentlige programmer til at oplyse de besøgende om bæredygtighedsspørgsmål.

Bæredygtige museer er med til at skabe arbejdspladser og støtte den lokale økonomi. Mange bæredygtige metoder, som f.eks. at bruge lokale leverandører eller installere solpaneler, skaber arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen og inden for grøn energi. Og ved at støtte lokale virksomheder kan museer være med til at sætte skub i den lokale økonomi.

Der er mange grunde til, at bæredygtige museer er vigtige, både for miljøet og for museumsbranchen som helhed. Bæredygtige metoder er med til at spare på energi og ressourcer, reducere forurening og drivhusgasemissioner, være et eksempel for andre virksomheder og organisationer, skabe arbejdspladser og støtte den lokale økonomi. Efterhånden som bevidstheden om klimakrisen vokser, er det klart, at bæredygtige museer er fremtiden for museumsbranchen.

Læs flere guides til grøn energi på greengorilla.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *